Holubi tu žijí s námi. Naučme se je respektovat. Jako každý živý tvor si zaslouží naši pozornost.

Spolek Holubi v nouzi vznikl za účelem pomoci holubům domácím, kteří trpí v městském prostředí mnoha různými způsoby. Naším cílem je vybudovat samostatnou záchrannou stanici pro tyto opeřence. Nejsou totiž klasickým volně žijícím živočichem a tudíž nespadají do péče záchranných stanic pro volně žijící živočichy a útulky pro domácí zvířata nejsou na jejich péči přizpůsobeny. 


Kromě aktivní pomoci bychom rádi vyvraceli zaryté mýty, které na holuby vrhají temný stín a šířili osvětu formou pravdivých informací.

V neposlední řadě jsme také připraveni nabízet městským částem i soukromým subjektům koncept městského holubníku, který je jedinou humánní metodou regulace holubí populace. Včetně zajištění realizace a následného provozu. 

Chcete vědět více? Sledujte naše sociální sítě Facebook a Instagram.POMÁHEJTE S NÁMI

K vybudování záchranné stanice máme k dispozici pozemek o výměře 1000 m² v pražských Bohnicích, který nám poskytla společnost Ekospol a.s. Zatím však zeje prázdnotou a není na něm vůbec nic. Abychom mohli začít budovat tento jedinečný projekt, potřebujeme i Vaši pomoc. Již nyní můžete na náš transparentní účet přispívat libovolnou částkou. O přispívání na holuby se lidé příliš neperou a získat pro tento účel sponzora se nám zatím nepodařilo. Přesto věříme, že mají své příznivce, kterým není jejich osud lhostejný, a že společně to dokážeme! 


Sbírka na vybudování voliér byla již úspěšně ukončena. Po vyřízení potřebných formalit se pustíme do díla! Sledujte další vývoj na našich sociálních sítích. Přestože ještě nemáme vybudované zázemí stanice, již nyní naplno pomáháme holubům v nouzi. Prozatím v domácí péči.